L O A D I N G
blog banner

Metoda rada

Autor sam i za sada jedini praktikant duhovne GennessumH® metode koja je trenutno u postupku registracije pred nadležnim tijelima Savezne Republike Njemačke.

Metoda je nastala kroz više godišnje iskustvo,uvide te saznanja.